Desinfisering og tetthetsprøving

Stein Linholt

915 30 897
stein@flagstad-as.no

Odd Yngvar Lian

916 70 730
odd.yngvar.lian@kristiansand.kommune.no

Trond Havnnes

982 96 151
trond@htvakta.no

Per Sigve Henriksen

970 97 830
persigve@online.no

Morten Trevland

909 38 538
mortens@rorinspeksjon.com