Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no  

RINs årsmøte og fagdager

Scandic Lillehammer Hotel Turisthotellvegen 6, Lillehammer

OPPDATERT PROGRAM: Nå kan du melde deg på til RINs årsmøte og fagdager 24. -26.august. Arrangementet er lagt til det velkjente OL-hotellet Scandic Lillehammer Hotel. Dermed håper ledelsen i RIN at dette blir flotte fagdager i god sportsånd. Påmeldingsfrist er 10. juli 2022.