Bergen Rørinspeksjon AS

Nedbergeveien 15
5178 Loddefjord
Tlf 55933700
Vakttelefon: 91170000

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Pluggkjøring
- Utbedring/fornying av hovedledninger
- Åpning av tett kloakk
- Leverandør av VA-utstyr