Brdr.Grønnerud AS

Rensevegen 3
2816 Gjøvik
Telefon: 61187870

Bedrift med 50 års erfaring innen vann og avløp. Utfører kontroll av Nyanlegg : Høytrykkspyling – rørinspeksjon – Trykktesting – tetthetsprøving – Desinfisering av vannledninger.
Utfører slamsuging – Septiktømming – Tømming av sandrenner – Rengjøring av brønner – Peling, lokalisering av rørtraseer. Utfører ADR transport. Ordner alt innen tette avløp.

Våre tjenester:
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring
- Åpning av tett kloakk