Eivind Koch Rørinspeksjon AS

Telefon: +47 63 84 84 00
Fax: +47 63 88 19 10
Besøksadresse: Jølsenveien 26, 2000 Lillestrøm
Postadresse: Pb. 435, 2001 Lillestrøm
Epost: ekochas@online.no

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring
- Åpning av tett kloakk