Feilsøk Avløp AS

Feilsøk Avløp AS

Firmaet kan tilby rørinspeksjon, peiling, spyling samtpunktreparasjoner i avløpsledninger med dimensjon 75 mm til 160 mm. For vannledninger kan firmaet tilby vannlekkasjesøk, trasesøk og termografi.

Våre kamera kan benyttes for inspeskjon i rør med diameter fra 10 mm til 1000 mm.

Kontakt oss gjerne!

Feilsøk Avløp AS v/Jens Berget

Telefon: 915 64 885 / 32 87 98 25

Web:www.feilsok-avlop.as

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Åpning av tett kloakk
- Lekkasjesøk