Norva24 Flagstad AS

Østrovegen 19
2340 Løten

Tlf 625 91100
Vakttelefon: 952 98075

Flagstad AS er en bedrift som utfører en rekke tjenester, primært innen fagområdet vann og avløp. Virksomheten er delt i tre hovedområder:
Høytrykkspyling, Kvalitetssikring av VA-anlegg, Våt og tørrsuging.
Rehablitering av rør.
Veivedlikehold, støvbinding og isfjerning

Tjenestene utføres for kommuner, industribedrifter, entreprenører, borettslag og privatpersoner over hele østlandsområdet. Flagstad AS er en solid bedrift, etablert i 1966, og har 18 ansatte med høy kompetanse på sine fagområder.
I 2006 ble vi valgt til Årets Bedrift på Hedemarken.
Våre tjenester: Rørinspeksjon, Spyling, Trasésøk, Tetthetsprøving, Desinfisering, Pluggkjøring, Åpning av tett kloakk, Utbedring/fornying av stikkledninger

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring
- Rørfornying
- Åpning av tett kloakk