Gjøvaag AS

Søberg Næringspark
7224 Melhus
Tlf 72505090

Salg av vann og avløpstjenester til kommuner, entreprenører og private. I tillegg termografiering og tetthetskontroll av bygg.

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring
- Åpning av tett kloakk