Grindrud Rørinspeksjon

Apalnesvegen 50
3825 Norheim
tlf 35 94 79 83

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring
- Åpning av tett kloakk