Høytrykksteknikk AS

Bodø
Adresse: Olav V Gate 112 B, 8004 Bodø
TLF. 45 00 99 00
E-post post@hoytrykksteknikk.no

Medlem av Rørfornying Norge

Våre tjenester:
- Åpning av tett kloakk
- Tømming av septik
- Suging av våte og tørre masser