Larvik kommune

PB 2020
3255 Larvik
Tlf 98231806

Enhet kommunalteknikk som jobber med etablering, rehabilitering, drift og vedlikehold av vann- og avløpstekniske anlegg.

Våre tjenester:
- Utbedring/fornying av hovedledninger
- Rørfornying