M.Gittmark & Co AS

Tingsaker
4790 Lillesand
Tlf 37268900

Landsdekkende leverandør av kommunalteknisk utstyr.

Slamsugere, spylebiler, spyletilhengere, varebilmonterte spyleaggregater, varmtvannsspylere, spyledyser, tilbehør til slamsuging og høytrykksspyling, vakuumlastere osv.

Våre tjenester:
- Spyling