Megger as

Bjørnstadmyra 7
1712 Grålum

Tlf.: 22 28 00 40
E-post:  post@megger.no

Våre tjenester:
- Lekkasjekontroll
- Leverandør av VA-utstyr
- Lekkasjesøk
- Leverandør av instrumenter til trasé- og ledningssøk