Nytt Rør AS

Sentralbord: 97 00 48 66
Epost: post@nyttror.no
Besøksadresse: Bjønnveien 23, 3962 Stathelle

Nytt Rør er en del av rørfornying Norge og driver med rørinspeksjon og rørfornying.

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring
- Utbedring/fornying av hovedledninger
- Rørfornying
- Åpning av tett kloakk