Norva24 Ringerike Septikservice AS

Follummoveien 88
3516 Hønefoss
Telefon: 32 17 13 90
Fax: 32 17 13 91
E-post: mail@ringseptik.no

Firmaet ble etablert 1961 og fylte 50 år i 2011.
Startet med septikrenovasjon med selvbygde tankbiler.
Tilbyr i dag en rekke kommunaltekniske tjenester som
Rørinspeksjon – Høytrykkspyling – Brønnservice – Rørfornying –
Slamsuging – Septikrenovasjon – Tankrengjøring og Tilstandskontroll av
Olje og Parafintanker. Tømming av Oljeutskillere og Sandfangkummer
Innsamling av Farlig Avfall og Spilloljer
Omsatte i 2010 for 37,2 mill. Har 30 ansatte. Hovedanlegg Kilemoen ved Hønefoss
Medlem av : Rørinspeksjon Norge – Rørfornying Norge – Norsk Forening for Farlig Avfall

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring
- Utbedring/fornying av hovedledninger
- Rørfornying
- Åpning av tett kloakk