Rør og kanalrens as

Postboks 307
1502 Moss

Vadbakken 3B
1592 Våler i Østfold

Tlf.: 69240933
Epost: post@kanalrens.no

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Trasésøk
- Tømming av septik