Rørlegger 1 Molde AS

Adresse: Gammelseterlia 12, 6422 Molde.

Kontaktperson: Jarle Berg.

Telefon: 913 39 583.

E-post: jarle@ror1molde.no

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring
- Utbedring/fornying av hovedledninger
- Rørfornying
- Åpning av tett kloakk