Rørlegger Dan Berg AS

Industrihøyden 14
9513 Alta

Vakttlf.: 992 33 001

post@danberg.no

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Spyling
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Rørfornying