Slamsug as

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Pluggkjøring
- Utbedring/fornying av hovedledninger
- Rørfornying
- Åpning av tett kloakk