Sørheim Miljømaskiner as

Sæterveien 28 C
5236 Rådal

Tlf.: 55 13 28 03 / 915 10 229

post@miljomaskiner.no

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp