Trondheim Bydrift

Telefon kontor og vakt: 91112284
Tempeveien 22
7004 Trondheim

Trondheim Bydrift Vann og Avløp
Drifter alle kommunale Vann og avløpsledninger og stasjoner

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Desinfeksjon
- Pluggkjøring
- Utbedring/fornying av hovedledninger
- Rørfornying
- Åpning av tett kloakk