Vann og Avløpsteknikk AS

Jongsalléen 5
1338 Sandvika

Vi utfører høytrykkspyling/rensing, rehabilitering av vann og avløp, rørinspeksjon, trasépeiling av vann- og avløpsrør, vannlekkasjesøk, fjernrensing mekanisk av tette anboringsklammere fra hus uten avslag, oppgraving av skader.

Kontakt oss på telefon 67 56 48 48 / 32 88 73 30.

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Rørfornying
- Åpning av tett kloakk