Norsk Rørteknikk as

Jongsalléen 5
1338 Sandvika
Tlf.: 67 22 21 20
Epost: post@rtek.no

Norsk Rørteknikk as er spesialister på:
• Stikkledninger
• Vanntrykk og vannmengde
• Fjernrensing
• Trasésøk
• Rørinspeksjon i vannrør med trykk


www.litevann.no

Våre tjenester:
- Spyling
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk