PSO as

Heiamyrå 1
4031 Stavanger
Tlf: 51 73 11 00
Epost: contact@pso.no

PSO as er en leverandør av utstyr for rørinspeksjon, rør-/kabelsøk, lekkasjesøk, trykk-/tetthetsprøving, samt gasspåvisning og rørfornying. Vi leverer både utstyr og rådgivning til kunder over hele Norge. Som en del av leveransen tilbyr vi utleie og service av vårt utstyr.

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Lekkasjekontroll
- Trasésøk
- Tetthetsprøving
- Rørfornying
- Leverandør inspeksjonsutstyr
- Leverandør av VA-utstyr