Lekkasje teknikk as

Postboks 205 Økern
0510 Oslo
Epost: firmapost@lektek.no
Tlf: 22 64 14 30

Velkommen til LekkasjeTeknikk as

LekkasjeTeknikk AS har høy kompetanse innen gravearbeider, vannlekkasjer, brudd på spillvannledninger, rehablitering, rørinspeksjon, høytrykkspyling og rengjøring av vann- og avløpsledninger, sliping av gamle soilrør, utbedring av skader og rehabilitering av vann- og avløpsledninger, lekkasjesøking og trasepeiling.

Ved behov for graving, tømming av tanker og kummer, rørleggerarbeider, trasèsøk og lokalisering av vannlekkasjer har vi lang og bred erfaring på disse områdene.

LekkasjeTeknikk AS ble etablert i 1979, og vi har spesialisert oss på vann og avløp. Bedriften har sine kontor- og lager lokaler ved Økern Næringspark (Tårngata 20) sentralt i Oslo.

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Spyling
- Rørfornying
- Åpning av tett kloakk
- Tømming av septik
- Tankbil og tømmetjenester