Røyrleggjar Ingmar Fimreite A/S

Din lokale røyrleggjar

Har du et ynskje om eit nytt og flott bad? Eller har du tenkt å investere i ei ny varmepumpe? Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS har base i Sogndal, med Indre Sogn som arbeidsområde. Firmaet driv tradisjonell røyrleggjarverksemd, og utfører eksempelvis rehabilitering av baderom, VA-anlegg, installasjon av vatn til vatn varmepumpe. I tillegg har vi spesialisert oss på TV-inspeksjon / høgtrykkspyling av kloakkleidning og andre røyrsystem. Vi er godkjent for speilsveis av PE-røyr. Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS driv som allsidig røyrleggjarbedrift i Sogndal kommune. Vi driv også i kommunane Balestrand, Vik i Sogn, Leikanger, Luster, Aurland, Lærdal og Årdal.

Kontakt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt for ein uforpliktande prat. Vi set pris på førespurnad frå gamle kundar så vel som nye. Ingmar Fimreite Fagleg- og dagleg leiar Mob: 905 00 331 E-post: ingmar@fimreite.as Postadresse: Boks 464, 6853 Sogndal. Besøksadresse: Kloppavegen 9, 6854 Kaupanger.
Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Tett kloakk/avløp
- Spyling
- Åpning av tett kloakk
- Vann og avløpsarbeider