Stene Renovasjon as

Larsamyrå 6
4313 Sandnes

Telefon: 51 60 99 00 (tilgjengeling 24 timer i døgnet)

Epost: post@stenerenovasjon.no

Våre tjenester:
- Rørinspeksjon
- Trasésøk
- Rørfornying
- Lekkasjesøk
- Rensing av rør og kanaler
- Tankbil og tømmetjenester
- Tining av frosne rør
- Slamsuging
- Trykkprøving