Lekkasjekontroll og trasésøk

Jan-Helge Høvset

leder
47 80 94 94
jhh@detektor.no

Kenneth Skullerud

452 47 115
kenneth.skullerud@vav.oslo.kommune.no

Arnt Olav Holm

901 54 480
arnt.holm@sf-nett.no

John A. Westby

476 74 153
john.westby@vav.oslo.kommune.no

Tom Rune Kaurin

952 55 596
tom-rune.kaurin@baerum.kommune.no

Tor-Vidar Bakke

908 34 781
t.v.bakke@avavi.no