Lekkasjekontroll og trasésøk

Kenneth Skullerud

gruppeleder
452 47 115
kenneth.skullerud@vav.oslo.kommune.no

Jan-Helge Høvset

47 80 94 94
jhh@detektor.no

Arnt Olav Holm

901 54 480
arnt.holm@sf-nett.no

Thorsten Schmidt

476 27 823
thorsten.schmidt@glitre.no

Tor-Vidar Bakke

908 34 781
t.v.bakke@avavi.no