Vannskadene beløper seg til ufattelige 20 milliarder i året i følge SINTEF Byggforsk. Illustrasjonsfoto.

Vannskader for 20 milliarder

mai 03, 2013 0

Han kommer med dette tallet i forbindelse med at Sintefs vannskadeseminar arrangeres på Djurønäset i Stockholm 27-29.august.

– Vannskader er et stort problem i alle typer bygg, og SINTEF ser det som en av sine oppgaver å medvirke til at vannskadene reduseres maksimalt. Det er ikke holdbart for noen at vannskadene kommer opp i så enorme summer, mener forsikringsbransjen. Under årets konferanse deltar blant andre Oddvar Stensrød fra Gjensidige Forsikring.

27-29.august møtes fag- og bransjefolk fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island til Nordisk Vannskadeseminar i Stockholm.

Nettverk

I 25 år har dette nordiske nettverket møttes annethvert år for å diskutere vannskadesikre installasjoner, våtrom, skadeårsaker, hjelpemidler, materialvalg, opplæring og nyheter innen forskning.

Norge var arrangør av seminaret i 2011 på Oscarsborg. I år er det Sverige som er vertskap for seminaret. Programmet starter på kvelden tirsdag 27. august og avsluttes kl. 13 torsdag 29. august.

Du kan se hele programmet her:

http://www.xn--vvsfretagen-ufb.se/index.php3?use=publisher&id=4082