Forskningsleder Lars-Erik Fiskum er en av ildsjelene for å forebygge det enorme antallet vannskader i bygg. Nå blir det nye diskusjoner under det nordiske seminaret i Asker i slutten av denne måneden. Foto: Odd Borgestrand

30 år med faglige diskusjoner uten reduksjon i vannskadene

aug 11, 2022 0

Etter 30 år med jevnlige fagseminarer på nordisk nivå er kostnadene som følge av vannlekkasjer i boliger fortsatt på et svært høyt nivå. Men ildsjelene bak Nordisk Vannskadeseminar gir seg ikke.  29. – 31. august samles nordiske fagfolk i Asker for å lære mer om, og diskutere, vannskadesikre installasjoner, skadeårsaker, materialvalg og nyheter.

Kostnadene som følger med vannlekkasjer i boliger beløper seg til over 20 milliarder kroner årlig, bare i Norden.
Det er 11 år siden Norge sist var arrangør av dette nordiske seminaret. Det skjedde på Oscarsborg i 2011. SINTEF Community, som sammen med en Nordisk arbeidsgruppe er vertskap for årets seminar, som samler 170 deltagere fra alle Nordiske land.  Seminaret, som arrangeres på Holmen Fjordhotell i Asker, er nå fulltegnet opplyser forskningsleder i Sintef Community, Lars-Erik Fiskum.

Det blir tre intense dager for konferansedeltakerne. Her er det en rekke temaer som skal belyses:

  • Hvordan vil byggereglene i Norden utvikle seg.
  • Hva gjør forsikringsbransjen for å redusere vannskadene
  • Nytt om lekkasjestoppere, bruk av sjakter og prefabrikkerte våtrom
  • Levetider for rørinstallasjoner
  • Ombruk av sanitærinstallasjoner
  • Hva kan arkitekten bidra med for å redusere skadene

Flere av temaene
bør også være av interesse for RIN-medlemmer som jobber med rørinspeksjon og rørfornying av boliger og borettslag. I tillegg til faglige formidling, er seminaret et velegnet forum for å bygge gode nettverk mellom fagfolk som jobber med de samme problemstillingene.
Målgruppen for seminaret er rørleggere, arkitekter, byggherrer, rådgivere, entreprenører, forsikring, saneringsfirma, takstbransjen, leverandører og alle andre som kommer i kontakt med vannskader i bygg.

– I 2021 ble det registrert over 100 000 vannskader i Norge. Flesteparten av disse skadene har sin rot i prosjektering eller monteringsfeil. Det eneste som hjelper er faglig kompetanse, og det håper jeg vi kan formidle på dette seminaret, sier forskningssjef i Sintef Community, Lars-Erik Fiskum, som gleder seg stort til igjen å møte kolleger og andre fagfolk fra hele Norden i vakre omgivelser i Asker.