50 inspektører på plass på Gardermoen for å sikre seg best mulig kompetanse på spyling og rørinspeksjon.

50 nye inspektører klar for ledningsnettet

jan 27, 2015 0

Både spylekurset og rørinspeksjonskurset for offentlige avløpsledninger ble raskt fulltegnet. Kapasiteten til hvert av kursene er 25 deltakere, og kursleder Finn Jenssen, som også er leder av Rørinspeksjon Norge, er svært tilfreds med interessen blant sine medlemmer for å sikre seg best mulig kompetanse innen spyling og rørinspeksjon.

-For RIN er det viktig å bidra til økt kompetanse for en yrkesgruppe som er svært viktig for norsk infrastruktur, sier Jenssen. Han mener det er en styrke at samtlige operatørkurs i regi av RIN arrangeres i samarbeid med Norsk Vann. Dermed er det to organisasjoner som sammen sikrer kvaliteten på opplegget.

-Dessuten er det et krav fra de aller fleste kommunene og privatmarkedet at våre operatører har et bevis på sin kompetanse. Bedrifter som prioriterer å sende sine medarbeidere på kurs har dermed et konkurransefortrinn i markedet, mener Peer-Christian Nordby, som har lang fartstid i RIN som foredragsholder og kursleder.

Tett program
Hovedtemaet i et tett kursprogram var spylingens plass i drift av avløpsnettet, med Finn Jenssen fra Skien kommune som solide foredragsholdere. Frode Sandøy fra Powell i Trondheim tok for seg de kommunale ledningskartene og hvordan disse kan tolkes av operatørene.
Finn Jenssen tok også for seg spylingens ulike faser, der han kom inn behov for oppsuging, når man skal slutte å spyle, frigjøring av skadelige gasser, rotkutting og hvordan man skal unngå skade på rørvegger under spyling. Helse- miljø og sikkerhet var et viktig tema under kurset.
Andre kursdag handlet i stor grad om operatørenes hverdag med de utfordringer man møter jevnlig. Kjetil Storli fra Aquatools tok en solid gjennomgang av alt fra fett i rør til valg av dyser, observasjoner under arbeid, utvasking av omfyllingsmasser og erfaringer fra felt.

storli og nordby (6) - Kopi

Foredragsholderne Peer-Christian Nordby (t.v) og Kjetil Storli med en rotkutter og et utvalg dyser for rengjøring av rør.

Kjetil Storli gikk også gjennom temaer som trykk og vannmengde, pumpe-effekt og trykktap i dyser og slanger.  Sikkerhet i arbeidet var også et fokus område.
Steinar Nilo fra Oslo VAV har lang erfaring i bransjen og bidro med sin kompetanse innen tilrettelegging og rapportering.
10 kommuner og fem private selskaper var representert blant de 25 deltakerne på spylekurset.

Rørinspeksjon på hovedledninger
Dette kurset ble arrangert parallelt med spylekurs for hovedledninger på Comfort Runway Hotell på Gardermoen.
Også her var alle de 25 plassene fylt opp med representanter fra 13 selskaper og fem kommuner.
Dette kurset var først og fremst beregnet for operatører som utfører rørinspeksjon, men også bestillere og rådgivende ingeniører og representanter fra forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid. Det viser seg imidlertid vanskelig å få rådgivere og forsikringsselskap til å delta på denne typen tekniske kurs.
Kursansvarlig Peer-Christian Nordby beklager at disse representantene ikke ser viktigheten av å sette seg inn i et fagfelt som har stor betydning også for dem.
-Forsikringsselskapene betaler ut store summer i vannskader her i landet, og ved en direkte dialog med rørinspektører kunne dette blitt en vinn-vinn situasjon, mener Nordby.
Store deler av kurset gikk med til grundig gjennomgang av den nye fellesnordiske manualen for rørinspeksjon. Temaer var blant annet system/struktur, observasjoner/gradering, rapportering og  video-eksempler på observasjoner og gradering. Peer-Christian Nordby og Steinar Nilo delte på disse kurs-bolkene, med bistand av Ståle Brodahl fra Rosim AS.
Kursdeltakerne fikk også innføring i andre undersøkelsesmetoder, blant annet gjennom metoder for tilstandsvurdering av avløpsnettet, vannføringsmåling, deformasjonsmåling, fargeprøver, røyktest,  fallmåling/nivellering  og tetthetsprøving.

Siste dag av kurset var praktisk rettet med trening i observasjon og rapportering fra inspeksjonsfilmer med hovedvekt på avløpsledninger.