Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs i rørinspeksjon
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs i rørinspeksjon
  • Bestillerkurs i rørinspeksjon
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk Kurs 1 – Praktisk orientert Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss: post@rin-norge.no  
jan 11, 2016 0

Årsmøte i RIN

Holmen Fjordhotell Slemmestadveien 64, Nesbru

Årets Årsmøte i RIN arrangeres på Holmen Fjordhotell 12.-14.august. Adressen er Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru. Invitasjoner er sendt ut både til deltakere og utstillere. Dermed er det bare å melde seg på og se fram til innholdsrike og festlige dager på dette flotte stedet.

Avløpsspyling i Drammen

FIRST HOTEL AMBASSADEUR Strømsø Torg 7, Drammen

Rørinspeksjon Norge i samarbeid med Norsk Vann inviterer til spylekurs avløp for hovedledninger i Drammen 27.-28.oktober. Kurset holdes på Ambassadeur hotell og har plass til 25 deltakere.

Rørinspektører kurses i Drammen

FIRST HOTEL AMBASSADEUR Strømsø Torg 7, Drammen

Rørinspeksjon Norge i samarbeid med Norsk Vann inviterer til kurs i rørinspeksjon med kamera på hovedledninger i Drammen 27.-29.oktober. Kurset holdes på Ambassadeur hotell og har plass til 25 deltakere.