Kurs og konferanser

Dette er kurs og etterutdanning i regi av RIN:
  • Spyling avløp hovedledninger
  • Rørinspeksjon hovedledninger
  • Operatørkurs - Grunnkurs
  • Operatørkurs – Oppgraderingskurs
  • Bestillerkurs
  • Private avløpsledninger; stikkledninger-, bunnledninger, innvendig røropplegg
  • Lekkasjekontroll og trasésøk
  • Kurs 1 – Praktisk orientert
  • Kurs 2 - Teori
  • Kvalitetssikring av ny VA-anlegg; Trykkprøving, tetthetsprøving (under utarbeidelse)
I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre våre kurs med fysisk oppmøte men digitale kurs kan også vurderes. Våre kurs blir fortløpende annonsert på vår nettside. Ønsker du et kurs, meld det inn til oss!  
jan 11, 2016 0

Infrastrukturdagene

Clarion Hotel Stavanger Arne Rettedals gate 14, Stavanger

Få innsikt i samferdselssektorens miljømessige utfordringer og bli kjent med de fremtidsrettede mulighetene for norsk infrastruktur.

Vannbransjens innovasjonskonferanse

59.91405,10.72705 Kronprinsens gate 17, oslo

Innovasjon i vann lønner seg! Bli med når vannbransjen samles for å diskutere spennende innovasjonsprosjekter og van(n)vittige ideer.