Samtlige kursdeltakere og foredragsholdere samlet utenfor Garder kurs- og konferansesenter.

Bygger ekspertise på privat ledningsnett

nov 08, 2014 0

Totalt sett var representanter det 7 fra kommuner, 1 fra interkommunalt vannverk, 1 takstmann, 1 rådgiver / konsulent, 1 programvareleverandør, 1 NRL-representant og 24 A/S-representanter. Operatørene utgjorde flertallet med 67%.

Innledende runde
Arve Hansen fra VA teknikk as innledet med en orientering om det norske vann- og avløpsnettet, og et bilde på hvor konservative den norske VA-bransjen er. Odd Ivar Opheimsbakken tok for seg kommunens rolle med hensyn til private VA-ledninger og fokuserte på myndighetskrav, lover og regler på en systematisk måte med stor innlevelse i de mange utfordringer kommunene har.

Skedsmo kommune var godt representert med (Foran fra v.) Monica Øygarden Øverdal og Kristin Manum, (Bak fra v.) Odd Ivar Opheimsbakken, Morten Trevland (RIN / Mortens Rørinspeksjon as) og Thomas Løhren.

Skedsmo kommune var godt representert med (Foran fra v.) Monica Øygarden Øverdal og Kristin Manum, (Bak fra v.) Odd Ivar Opheimsbakken, Morten Trevland (RIN / Mortens Rørinspeksjon as) og Thomas Løhren.

Over dørstokken
Morten Trevland i Mortens Rørinspeksjon as har lang fartstid i bransjen, og kom med innspill på temaet «Over dørstokken hos private», og det ofte mangelfulle kart- og tegningsgrunnlag operatørene må slite med.
Når Arnt Olav Holm fra Vestfold Vann IKS i tillegg dro kursdeltakerne gjennom trasé- og lekkasjesøk på vannledningsnettet, er det lett å forstå at dette er et eget fagfelt for spesialister.

Spesialrådgiver og tidligere teknisk direktør i NRL, Ole Larmerud, var som vanlig meget aktiv i diskusjonene.

Spesialrådgiver og tidligere teknisk direktør i NRL, Ole Larmerud, var som vanlig meget aktiv i diskusjonene.

Utvikling og hverdag
Spesialrådgiver og mangeårig teknisk direktør i NRL, Ole Larmerud, er en trygg representant for rørlegger-faget, og tok kursdeltakerne med på en spennende reise i VA-rørenes utvikling fra krigen og frem til i dag.
Øyvind Holskog fra Septikservice as og Trond Alm fra Sandnes Transport as, beviste at de kan mye mer enn å spyle og rørinspisere avløpsnettet. Erfaringer med spyleslanger, spyledyser og kamerautstyr, ispedd praktiske eksempler fra deres egen hverdag gjorde undervisningen både matnyttig og lærerik.

Ledningsfornyelse
Terje Bøvelstad fra Avako as orienterte om de mest aktuell metoder for ledningsfornyelse med minimale inngrep i bygninger og terreng.
Strømperenovering og belegging av innomhus avløpsledninger skyter fart i Norge. Peer Chr. Nordby fra Olimb Group hadde sydd sammen video-eksempler, som ble vurdert og rapportert i plenum.
Det hele ble avsluttet med en faglig prøve siste dag. 30 spørsmål skulle besvares, som en oppsummering av det fagstoffet som ble gjennomgått.
Alle med minimum 60 prosent riktige svar, og som kan dokumentere 6 måneders praksis, får utstedt  et eget operatørbevis fra Rørinspeksjon Norge. Dette er et viktig og nyttig «fagbrev» for operatører som dermed kan dokumentere at de har kunnskap og kompetanse innenfor dette fagfeltet.

Tre fornøyde kommune-representanter. (Fra v.) Rune Bjerkely og Tom Bjarne Fredriksen fra Skien kommune, og Vidar Eggimann fra Tromsø kommune.

Tre fornøyde kommune-representanter. (Fra v.) Rune Bjerkely og Tom Bjarne Fredriksen fra Skien kommune, og Vidar Eggimann fra Tromsø kommune.

Nytt kompendium
Samtlige deltakere fikk med seg det nye «Kompendium og Rapporteringshåndbok for avløpsledninger.» Dette er ei håndbok som er kjøpt inn av RIN fra søsterorganisasjonen STVF i Sverige og oversatt til norsk. Dermed har RIN igangsatt en prosess med økt kompetanse på kvalitetskontroll og rapportering av de mange private avløpsledninger.
Kurset er utviklet av Peer Chr. Nordby og Arve Hansen.
-Etter dette første arrangementet vil alle gode innspill og tilbakemeldinger bli innarbeidet i et revidert opplegg for de neste kursene som vi satser på å arrangere rundt om i hele landet, opplyser Nordby og Hansen.
De er godt fornøyd med gjennomføringen av kurset, og setter stor pris på de tilbakemeldingene som kom.

Erfaringsutveksling
Flere operatører meldte om de positive erfaringsutvekslingene med kollegaer i pauser og under de sosiale samlingene. Ofte har operatørene en ensom hverdag, og diskusjoner om de samme utfordringer på tvers av firmagrenser er en viktig del av den arenaen som ble skapt på Garder.
-Vi savnet VVS-rådgivere og en noe større andel fra kommuner, sier Peer-Christian Nordby, men RIN vil ta med seg tipset fra Vidar Eggimann fra Tromsø, som mente kurset ville fange enda flere faggrupper dersom kursets første dag ble en tverrfaglig seanse om de private ledningene. Operatørene kunne de to neste kursdagene gjøre enda dypere dykk inn i sine utfordringer.
-Da satser vi på flere representanter fra kommuner og VVS-rådgivere neste gang, og kanskje takstmenn også fatter interessen. Fornyelse av bygningers vann- og avløpsnett er like viktig som alt annet vedlikehold. Det kan være betydelige kostnader som ligger skjult i et bygg, når boliger skifter eier, konkluderer Arve Hansen.