Tetthetsprøving og desinfisering

Tetthetsprøving og desinfisering

Stein Linholt er leder i RINs faggruppe for Tetthetsprøving og desinfisering (TD-gruppa).
RIN sin faggruppe har utarbeidet et nytt operatørkurs for utførende i trykkprøving, desinfisering og tetthetskontroll.  Da handler det om grundig opplæring i utstyret som faktisk brukes i dag. For å kunne bevise at ledningsanlegget er tett, må det utføres en profesjonell trykkontroll med godkjent utstyr. Her skal vi forholde oss til VA-norm og NS805. Trykkprøvingsutstyret skal sertifiseres hvert år. Først da foregår det det i korrekte former. En operatør med operatørbevis fra RIN er en trygghet for korrekt utførelse.
Ta gjerne kontakt med medlemmene i gruppa for innspill og aktuelle spørsmål.

Artikler

feb 23, 2020 0

Nytt kurs – RIN skal utdanne egne trykkprøvere

Trykkprøving av ledninger er viktig. Nå setter RIN i gang med egen opplæring av fagfolk som skal utføre trykkprøving, desinfisering og tetthetskontroll. – Grundig opplæring i utstyret som faktisk brukes i dag, sier TD-gruppa.
Les mer
des 01, 2016 0

Tetthetsprøving av kum ute på høring

VA/Miljø-blad nr. 63 "Tetthetsprøving av kum" er nå revidert og ligger ute til høring. Dette VA/Miljø-bladet beskriver metodene for utførelse av tetthetsprøving av kummer etter Norsk Standard, herunder metoder, prøveutstyr og krav til tetthet.
Les mer
jun 02, 2016 0

-Slutt på trykkprøving «på slump»

-Vi må ta tak i kvaliteten på det arbeidet som utføres på nyanlegg i norsk vannbransje. Vårt bidrag er kompetanseheving blant egne medarbeidere, ledningseiere og rådgivere i tillegg til at vi nå investerer i markedets beste produkter innen vannbehandling.
Les mer
mai 11, 2016 0

Kom med innspill til fagdagene 2016

Rørinspeksjon Norges årsmøte og fagdager 2016 blir på Holmen Fjordhotell i Asker 24.-26.august. Dermed blir årsmøtet lagt til samme sted som i fjor, – et sted svært mange deltakere var godt fornøyd med.
Les mer
feb 28, 2013 0

Fagtreff som høyner RIN-kvaliteten

01.03.13: Det er svært viktig at medlemmer i Rørinspeksjon Norge (RIN) tar seg tid til å delta på fagtreff. Vi møter stadig nye utfordringer i hverdagen, og da er det godt å møte kolleger som har de samme utfordringene.
Les mer
jan 30, 2013 0

2012 August Kumsikkerhet

Les mer
jan 30, 2013 0

2012 Fagtreff August

Les mer