Spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger

Rørinspeksjonsgruppa
ledes av Ståle Brodahl. Vår viktigste oppgave er å bidra til at medlemmenes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs og opplæring i bruk av utstyr og tilhørende rapporteringsverktøy.  Vi arrangerer kurs rundt om i landet, og kontakt oss gjerne om kurstilbud. Vi har både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs i rørinspeksjon av hovedledninger.
Kursene tar for seg tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger – kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon er også en viktig del av kursene. Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon.

Spylegruppa
ligger under faggruppa for spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger. Trond Alm er leder for fagområdet spyling. Gruppa jobber med et rapporteringsskjema for spyling, som blir ferdig i andre kvartal 2022.
Kursvirksomhet er en viktig del av vårt arbeid. Dette er viktig for å holde et høyt nivå. Vi ønsker å gi operatørene i RIN et godt grunnlag for å utføre en solid jobb. Vi  er  tilgjengelig for spørsmål og råd for våre medlemmer.
I løpet av 2022 skal vi prøve å ha skjema for sikkerjobb analyse til bruk for våre medlemmer Vi setter også stor pris på innspill av alle kategorier, enten det gjelder kurs eller aktuelle temaer for fagtreff.

 

Ståle Brodahl (leder rørinspeksjon)

stale.andersen.brodahl@ullensaker.kommune.no 466 53 663

Trond Alm (leder spyling)

trond@tubus.no 957 65 631

Magnus Braaten

magnus@kanalrens.no 90873453

Lars-Ivar Molskred

lars-ivar@moldskredrenovasjon.no 471 69 730

Per-Martin Klaussen

pm@harstadspyleservice.no 90031979

Christoffer Henriksen

christoffer.henriksen@norva24.no 940 56 780

Hans Værner Stenskjær

hwsten@stenskjaer.no 974 85 027

Reidar Kveine

reidar.kveine@baerum.kommune.no 986 94 570

Bjørnar Engebretsen

bjornar@htv.as

Artikler

nov 24, 2020 0

SINTEF med nytt forskningsprosjekt – ber RIN om assistanse

SINTEF har søkt om prosjektmidler til et nytt prosjekt: lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett, og har bedt RIN om assistanse. - Hovedoppgaven til RIN er være med på å evaluere de nye løsningene som testes ut for lekkasjesøk, sier Stian Bruaset i SINTEF.
Les mer
sep 10, 2018 0

Skjema til bruk ved spyling av ledningsnett

Spyling av privat og offentlig ledningsnett er en daglig geskjeft for mange RIN-operatører. Det kan dreie seg om rutinemessig spyling, eller mer akutte hendelser som krever strakstiltak. Trond Alm fra Norva24, etterspurte under Rørinspeksjon Norges fagdager et skjema for å registrere hvordan spylingen utføres.
Les mer
okt 25, 2017 0

Talsmann for 3.partskontroll i VA-prosjekter

Hvor god er en sluttkontroll i VA-Norge når kontrollen inngår i konkurransegrunnlaget til utførende entreprenør. Er den til å stole på, blir den virkelig gjennomført eller blir kontrollører betalt for å holde kjeft?

Les mer
feb 27, 2017 0

Nytt spylekurs for hovedledninger 4. – 5. april

Grunnet svært stor pågang til RINs spylekurs for hovedledninger, et arrangement i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA, settes vårens andre spylekurs opp rett før påske.
Les mer
feb 15, 2017 0

Fulltegnet spylekurs for hovedledninger 9. – 10. mars

Spylekurset 9. - 10. mars er fulltegnet!
Les mer
feb 13, 2017 0

Inviterer til spylekurs for hovedledninger

Rørinspeksjon-Norge (RIN) inviterer igjen til spylekurs for hovedledninger. Kurset arrangeres 9.-10.mars på Garder kurs- og konferansesenter på Gardermoen. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA.
Les mer
nov 16, 2016 0

Rekordstor interesse for RIN-kurs

Det er rekordstor interesse for RINs kurs i rørinspeksjon og spyling som nå pågår i Drammen. Nye kurs planlegges på grunn av lange ventelister.
Les mer
aug 24, 2016 0

Nye kurs i spyling og rørinspeksjon

Rørinspeksjon Norge arranger spylekurs avløp for hovedledninger 15. – 16 november og Rørinspeksjonskurs 15. – 17. november 2016 i Drammen.
Les mer
mai 11, 2016 0

Faggruppene forbereder fagdagene 2016

Rørinspeksjon Norges årsmøte og fagdager 2016 blir på Holmen Fjordhotell i Asker 24.-26.august. Dermed blir årsmøtet lagt til samme sted som i fjor, – et sted svært mange deltakere var godt fornøyd med.
Les mer