Trasesøk og lekkasjekontroll

jan 21, 2020 0

Kurs i lekkasjekontroll og trasésøk – mars 2020

Rørinspeksjon Norge inviterer til kurs 2 i lekkasjekontroll og trasésøk. Det foregår på Gardermoen 9. - 11. mars.
Les mer
mai 21, 2019 0

Krevende søk for lekkasjesøkere i Sverige

Lekkasje og trasè-gruppa i Rørinspeksjon Norge har nå gjennomført del 1 av kurset i lekkasje og trasesøk. 27 lekkasjesøkere fra hele landet møtte opp ved Sommero i Sverige, hvor Svenskt Vatten har testfeltet sitt.
Les mer
sep 25, 2018 0

26 nye lekkasjesøkere har fått sine operatørbevis

Lekkasje og trasè-gruppa i Rørinspeksjon Norge har nå utdannet 26 nye operatører, som alle har tatt operatørbevis. Dermed er de  klare for å hjelpe Norge til å få et tettere ledningsnett.
Les mer
aug 23, 2018 0

Lekkasjekontroll er god økonomi

Lekkasjekontroll er god økonomi for norske kommuner. Det mener Kåre Kalleberg i Asplan Viak AS.
Les mer
okt 25, 2017 0

Talsmann for 3.partskontroll i VA-prosjekter

Hvor god er en sluttkontroll i VA-Norge når kontrollen inngår i konkurransegrunnlaget til utførende entreprenør. Er den til å stole på, blir den virkelig gjennomført eller blir kontrollører betalt for å holde kjeft?

Les mer
jul 04, 2017 0

Bli med til Stockholm på RIN-kurs

Faggruppa for lekkasjekontroll og trasésøk inviterer til kurs ved Svenskt Vatten sitt testfelt i Stockholm 20-22.september. Påmeldingsfristen er satt til 10.august, så her er det bare å slenge seg med.
Les mer
aug 25, 2016 0

Takk til lekkasjesøkernes frontfigur

11 års aktiv innsats som leder for Rørinspeksjon Norges faggruppe for lekkasjekontroll og trasèsøk fortjener en oppmerksomhet. Under RINs årsmøte og fagdag i Asker fikk Arnt Olav Holm en fortjent takk.
Les mer
mai 11, 2016 0

Vi forbereder fagdagene 2016

Rørinspeksjon Norges årsmøte og fagdager 2016 blir på Holmen Fjordhotell i Asker 24.-26.august. Dermed blir årsmøtet lagt til samme sted som i fjor, – et sted svært mange deltakere var godt fornøyd med.
Les mer
mar 28, 2014 0

Snart 27 nye lekkasje inspektører

28.03.14: Faggruppa for Trasèsøk og lekkasjekontroll har avholdt et nytt kurs for operatører. Dette var det tredje kurset i del 1, og totalt har nå 89 personer deltatt på dette trinnet med innføring i trasèsøk og lekkasjekontroll i regi av RIN.
Les mer