Lekkasjekontroll og trasésøk

Lekkasjekontroll og trasésøk

Kenneth Skullerud er leder i faggruppa for Trasésøk og lekkasjekontroll.
Vann som unnslipper et rør under trykk avgir vibrasjoner som genererer lyd. Mye av utstyret for lekkasjesøking baserer seg derfor på å lokalisere lekkasjer ved lyd. Dette inkluderer marklyttere, ventillyttere, lydloggere og korrelatorer. Det er drøye 10 år siden Norge fikk de 38 første sertifiserte operatører innen lekkasjekontroll og trasésøk. Det var Rørinspeksjon Norge som sørget for at operatørene fikk et formelt operatørbevis etter å ha deltatt på to faglige kurs og i tillegg dokumentert minst ett års praksis. Kursvirksomhet og faglig oppdatering er de viktigste oppgavene for denne faggruppa. Ta gjerne kontakt for innspill eller ønske om kurs.

Artikler

des 15, 2022 0

Takker av etter 20 fantastiske år

«Godt gjort er bedre enn godt sagt», er mottoet til Arnt Olav Holm, som et langt liv har jobbet for ledningsnettet vårt. Det er han selv et levende eksempel på. Bli med ham på den siste kursdagen i RIN regi.
Les mer
aug 25, 2022 0

Lekkasjesøk: Suksess med målrettet leting

Lillehammer har redusert lekkasjen på vannledningene slik at totalforbruket har gått fra mellom 18 og 19.000 døgnkubikkliter, til mellom 8 - 9.000 døgnkubikkliter nå. Hvordan? Det fikk deltakerne vite under RINs fagdager på Lillehammer.
Les mer
jan 21, 2020 0

Kurs i lekkasjekontroll og trasésøk – mars 2020

Rørinspeksjon Norge inviterer til kurs 2 i lekkasjekontroll og trasésøk. Det foregår på Gardermoen 9. - 11. mars.
Les mer
mai 21, 2019 0

Krevende søk for lekkasjesøkere i Sverige

Lekkasje og trasè-gruppa i Rørinspeksjon Norge har nå gjennomført del 1 av kurset i lekkasje og trasesøk. 27 lekkasjesøkere fra hele landet møtte opp ved Sommero i Sverige, hvor Svenskt Vatten har testfeltet sitt.
Les mer
sep 25, 2018 0

26 nye lekkasjesøkere har fått sine operatørbevis

Lekkasje og trasè-gruppa i Rørinspeksjon Norge har nå utdannet 26 nye operatører, som alle har tatt operatørbevis. Dermed er de  klare for å hjelpe Norge til å få et tettere ledningsnett.
Les mer
aug 23, 2018 0

Lekkasjekontroll er god økonomi

Lekkasjekontroll er god økonomi for norske kommuner. Det mener Kåre Kalleberg i Asplan Viak AS.
Les mer
okt 25, 2017 0

Talsmann for 3.partskontroll i VA-prosjekter

Hvor god er en sluttkontroll i VA-Norge når kontrollen inngår i konkurransegrunnlaget til utførende entreprenør. Er den til å stole på, blir den virkelig gjennomført eller blir kontrollører betalt for å holde kjeft?

Les mer
jul 04, 2017 0

Bli med til Stockholm på RIN-kurs

Faggruppa for lekkasjekontroll og trasésøk inviterer til kurs ved Svenskt Vatten sitt testfelt i Stockholm 20-22.september. Påmeldingsfristen er satt til 10.august, så her er det bare å slenge seg med.
Les mer
aug 25, 2016 0

Takk til lekkasjesøkernes frontfigur

11 års aktiv innsats som leder for Rørinspeksjon Norges faggruppe for lekkasjekontroll og trasèsøk fortjener en oppmerksomhet. Under RINs årsmøte og fagdag i Asker fikk Arnt Olav Holm en fortjent takk.
Les mer