Uavhengig tredjepartskontroll

Uavhengig tredjepartskontroll

Leder av faggruppe Uavhengig tredjepartskontroll er Morten Trevland. Sluttkontroll av rørinstallasjoner er viktig for at vi skal ha god vannforsyning her i landet. Rørinspeksjon Norge og SSTT har satt fokus på uavhengig sluttkontroll, også kalt tredjepartskontroll, i forbindelse med den nye nasjonale VA-normen, Norsk Vannstandard. Dette for å øke kvaliteten på det norske ledningsnettet, og dermed styrke troverdigheten for utførte oppgaver.
I Norsk Vannstandard fra Norsk Vann er også prosedyrer og metoder for trykkprøving og tetthetsprøving videreutviklet og kvalitetssikret. Ta gjerne kontakt med medlemmer i gruppa for innspill og forespørsler.