Hovedside

apr 13, 2021 0

Kumspesialister uenig om kvalitetskrav

-Er vi den eneste kommune i Norge som forlanger IG kummer og rør i vår VA-norm på SP vann? Vi har nylig montert en standard spillvannskum til vår nye pumpestasjon på Hånes, og den lekker som en sil.
Les mer
mar 26, 2021 0

RIN og SSTT søker nettredaktør/journalist

Deltidsstilling som nettredaktør for Rørinspeksjon Norge og journalist for Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) er nå ledig. De to foreningene samarbeider om en felles medarbeider, og håper på god respons på annonsen som blir lagt ut på finn.no i tillegg til omtale her.
Les mer
mar 26, 2021 0

RIN + COWI i digital faglunsj

Hva bør prosjekterende ta hensyn til for å sikre at et VA-anlegg lar seg drifte og vedlikeholde på en god måte? Det var spørsmålet fagansvarlig for VA i avdeling VANN i COWI, Rune Myra, utfordret ledelsen i Rørinspeksjon Norge på under en digital faglunsj torsdag.
Les mer
mar 25, 2021 0

Inviterer til uformell digital møteplass for vannbransjen

Når de sosiale møteplassene med faglig påfyll er blitt borte vil Rørinspeksjon Norge (RIN) og den norske arbeidsgruppa i Scandianvian Society for Trenchless Technolgy (SSTT) invitere til en uformell digital møteplass.
Les mer
mar 22, 2021 0

Nordmenn er ikke opptatt av eget vannforbruk

22. mars markerer Verdens vanndag, og årets tema er «Verdsetting av vann». En ny undersøkelse gjennomført av Geberit viser imidlertid at majoriteten av nordmenn slett ikke verdsetter tilgangen til vann – de er faktisk minst opptatt av det i Norden.
Les mer
mar 18, 2021 0

Med plikt til å jobbe smart og bærekraftig

-Norsk vannbransje har en plikt til å lete etter smartere, raskere, mer effektive og ikke minst mer bærekraftige måter å bygge VA-anleggene på. Det slo Truls Inderberg, direktør for vann og avløp i Norconsult fast under Norsk Vanns digitale fagtreff onsdag.

Les mer
mar 17, 2021 0

Kommunene tar fortsatt ikke avløp alvorlig nok

En rekke kommuner og interkommunale avløpsselskaper svarte et klart ja på spørsmålet om de har store utfordringer innen avløpsområdet. Spørsmålet ble stilt under Norsk Vanns digitale fagtreff i dag.
Les mer
mar 16, 2021 0

Ny rapport om korrosjonsbeskyttelse i vannledninger

En ny rapport om korrosjon i vannledninger er på trappene i regi av Norsk Vann. Det er professor Stein Østerhus ved NTNU og seniorforsker Kamal Azrague ved SINTEF som står for det faglige innholdet. Under Norsk Vanns fagtreff ga de et innblikk i noe av det som vil bli presentert i den nye rapporten.
Les mer
mar 16, 2021 0

Nordlendingene kan få gebyr-sjokk

Nordland har behov for en oppgradering som medfører en økning i gebyrene med 206 prosent. Det betyr i realiteten en regning fra kommunen på opp mot 30.000 kroner i året. Troms og Finnmark følger etter med 164 prosent, for øvrig det samme som Møre og Romsdal.
Les mer