Kurs

Artikler

jan 09, 2023 0

Invitasjon: Oppgraderingskurs rørinspeksjon

Digital gjennomføring - 21. mars 2023. Formålet med Oppgraderingskurs rørinspeksjon er å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp i henhold til Norsk Vann rapport 234/2018.
Les mer
jan 03, 2023 0

Konstruktivt kurs i NoDig

Har du ansvar innen ledningsfornyelse? NoDig er et viktig bidrag for å øke fornyelsestakten på ledningsnettet, men å ta i bruk metoder en ikke vet nok om, kan av flere grunner være utfordrende.
Les mer
des 15, 2022 0

Takker av etter 20 fantastiske år

«Godt gjort er bedre enn godt sagt», er mottoet til Arnt Olav Holm, som et langt liv har jobbet for ledningsnettet vårt. Det er han selv et levende eksempel på. Bli med ham på den siste kursdagen i RIN regi.
Les mer
des 07, 2022 0

Kursing og bedriftens utbytte

Rørinspeksjon Norge arbeider for medlemmenes interesser knyttet til aktiviteter på ledningsnett ved drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll. Dette gjør RIN blant annet ved å holde medlemmenes kompetanse på et høyt nivå gjennom kurs og opplæring, samt sertifisering av fagpersonell.
Les mer
nov 28, 2022 0

RIN årsmøte 2023: Datoen er satt

Årsmøtet i Rørinspeksjon Norge 2023 gjennomføres digitalt den 14. april 2023. Sett av datoen allerede.
Les mer
okt 14, 2022 0

Fire RIN-kurs, mye å lære!

Har du eller noen av dine noe å lære innen rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger, spyling avløp på hovedledninger eller er dere på noen måte involvert innen stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg?
Les mer
nov 05, 2020 0

RIN avlyser kurs pga COVID-19-restriksjoner

Som en følge av ytterligere innstramninger fra regjeringen 05.11.20 har vi besluttet å avlyse alle kurs fremover! Alle påmeldte blir informert av styret via mail.
Les mer
okt 14, 2020 0

Sånn får du mest ut av et digitalt kurs

Kurshøsten preges av skjermer, smalltalk via tastaturet og hjemmetraktet kaffe. Men kan du faktisk lære noe på et digital kurs? Jepp, og her er 6 tips til hvordan du kan få mest mulig ut av det.
Les mer
okt 14, 2020 0

Dette er Kurshøsten 2020

Styret og arbeidsgruppene i RIN har jobbet lenge for å finne ut hvordan vi kan holde kurs i høst som ivaretar myndighetens retningslinjer for smittevern. Slik blir kurshøsten 2020.
Les mer