Aktuelt

sep 10, 2020 0

Derfor Trenger Vannbransjen en Dedikert Konferanse om Innovasjon

LEDER: Vi skriver 2020 og vi har roboter på Mars for å lete etter vann. Det er innovasjon og nye tanker som gjør det mulig. Hvordan vil den norske vannbransje se ut uten innovasjon? Dette er en takk til alle dere som fortsetter å stille spørsmålet: hvorfor gjør vi ikke bare sånn a?
Les mer
jun 26, 2020 0

Studenter skal måle effekten av VA-oppgraderinger

Ekspertgruppen for vann- og miljøteknikk i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har igangsatt et prosjekt om effektmåling med sommerstudenter fra COWI, Multiconsult, Sweco, Asplan Viak og Norconsult.
Les mer
jun 16, 2020 0

Husk RINs fotokonkurranse 2020

RINs fotokonkurranse 2020 er i full gang. Her er alle bidragene. Vinneren åres på Lillehammer i august. Bli med i, du også.
Les mer
jun 11, 2020 0

Sjur Tveite blir daglig leder for Vannsenteret

Prosjektleder Sjur Tveite fra Ås kan nå endre sin tittel til daglig leder for det nye Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Ansettelsen skjedde formelt i et digitalt styremøte i Vannsenteret torsdag ettermiddag. Dermed blir Tveite den første lederen for et senter som etter planen skal åpne høsten 2021. Det meldte seg totalt 14 søkere til stillingen.
Les mer
mai 29, 2020 0

Klar tale om ledningsfornyelse fra Stavanger

Seksjonsleder i Vann og avløp i Stavanger kommune, Bjørn Zimmer Jacobsen, leverte et reflektert og gjennomarbeidet foredrag  om ledningsfonyelse i forbindelse med SSTT sitt digitale årsmøte. I denne byen legges det opp til grøftefri fornyelse av ledningsnettet der det er særlig egnet og som et ledd for å teste ut metoder, bidra til utviklingen og bygge egen kompetanse.  
Les mer
mai 25, 2020 0

Avløpstrøbbel i Drammen

Folk oppholder seg mer hjemme, det har fått uventede konsekvenser for avløpsanleggene i Drammen.
Les mer
mai 16, 2020 0

Grimstad satser digitalt på vannmålere

Grimstad kommune har vært pionerkommune når det gjelder digitalisering av vannmålerarbeidet. De har jobbet sammen med programvarehuset Powel med å utvikle vannmåler-applikasjonen.
Les mer
mai 11, 2020 0

Mye å hente på bedre planlegging i VA-Norge

Forskere skal nå utarbeide et brukervennlig verktøy for planlegging av fornyelse av VA-ledningsnett, tilpasset behovet til norske kommuner.
Les mer
apr 29, 2020 0

RIN-bedrifter oppfordres til vannsenter-støtte

Det mangler fortsatt 10 millioner kroner for å realisere etableringen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås, som har en total kostnadsramme på 50 millioner kroner. Nå går Rørinspeksjon Norge ut med en klar anmodning om støtte fra private selskaper som er medlemmer i Rørinspeksjon Norge, og som antas å være sentrale brukere av senteret og de tjenester senteret vil tilby.
Les mer