Aktuelt

jan 15, 2021 0

Tromsø og Oslo går foran med kumrenovering

HALLINGTREFF 2021: Tromsø og Oslo kommuner er blitt en foregangskommune innen fornying av vann- og avløpskummer. De siste årene har kommunene sikret seg god oversikt over tilstanden på sine tusenvis av kummer, og er godt i gang med rehabilitering av kummene som er i dårligst forfatning.
Les mer
jan 07, 2021 0

105 års RIN-kompetanse under Hallingtreff

Rørinspeksjon Norge er godt representert under årets digitale Hallingtreff som går av stabelen onsdag 13.januar. RIN stiller med 105 års faglig kompetanse og flere hundre kilo med dyktige fagfolk.
Les mer
jan 07, 2021 0

Hallingtreff med fokus på tidsinnstilte bomber

Bærekraftig kumrenovering blir et eget tema under det digitale Hallingtreffet 13.januar, der påmeldingene nå strømmer inn.  RIN har over flere år satt fokus på sikkerhet rundt vann- og avløpskummer, og det er derfor viktig at dette også blir et tema under Hallingtreff, mener faglig sekretær Martina B. Svedahl.
Les mer
nov 12, 2020 0

– Vi kan jo ikke la det stå å renne kloakk!

Avløpsnettet i Kristiansand kommune er på vei til å kollapse og vi har sprengt budsjettet med 4-5 millioner kroner. – Hvis vi ikke ser alvoret nå, greier vi ikke å snu, mener driftslederen for ledningsnett avløp i kommunen, Kjell Einar Liane.
Les mer
sep 10, 2020 0

Derfor Trenger Vannbransjen en Dedikert Konferanse om Innovasjon

LEDER: Vi skriver 2020 og vi har roboter på Mars for å lete etter vann. Det er innovasjon og nye tanker som gjør det mulig. Hvordan vil den norske vannbransje se ut uten innovasjon? Dette er en takk til alle dere som fortsetter å stille spørsmålet: hvorfor gjør vi ikke bare sånn a?
Les mer
jun 26, 2020 0

Studenter skal måle effekten av VA-oppgraderinger

Ekspertgruppen for vann- og miljøteknikk i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har igangsatt et prosjekt om effektmåling med sommerstudenter fra COWI, Multiconsult, Sweco, Asplan Viak og Norconsult.
Les mer
jun 16, 2020 0

Husk RINs fotokonkurranse 2020

RINs fotokonkurranse 2020 er i full gang. Her er alle bidragene. Vinneren åres på Lillehammer i august. Bli med i, du også.
Les mer
jun 11, 2020 0

Sjur Tveite blir daglig leder for Vannsenteret

Prosjektleder Sjur Tveite fra Ås kan nå endre sin tittel til daglig leder for det nye Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Ansettelsen skjedde formelt i et digitalt styremøte i Vannsenteret torsdag ettermiddag. Dermed blir Tveite den første lederen for et senter som etter planen skal åpne høsten 2021. Det meldte seg totalt 14 søkere til stillingen.
Les mer
mai 29, 2020 0

Klar tale om ledningsfornyelse fra Stavanger

Seksjonsleder i Vann og avløp i Stavanger kommune, Bjørn Zimmer Jacobsen, leverte et reflektert og gjennomarbeidet foredrag  om ledningsfonyelse i forbindelse med SSTT sitt digitale årsmøte. I denne byen legges det opp til grøftefri fornyelse av ledningsnettet der det er særlig egnet og som et ledd for å teste ut metoder, bidra til utviklingen og bygge egen kompetanse.  
Les mer