Aktuelt

Artikler

nov 28, 2022 0

RIN årsmøte 2023: Datoen er satt

Årsmøtet i Rørinspeksjon Norge 2023 gjennomføres digitalt den 14. april 2023. Sett av datoen allerede.
Les mer
nov 14, 2022 0

Derfor rammeavtale rørfornying i Bardu

Rørfornying med grøftefrie metoder koster en tredjedel av prisen sammenlignet med konvensjonell graving. Arbeidet er enklere og går fortere. Men fordrer forarbeid, blant annet grundige forundersøkelser med videokamera.
Les mer
nov 09, 2022 0

Full klaff på lekkasjejakt!

Lekkasjesøk på drikkevannsledningene er et prioritert område i Oslo kommune. Lekkasjejegerne investerte nylig i nytt utstyr. Bli med på lekkasjefunn!
Les mer
nov 07, 2022 0

Operatøransvar og rapporten

Hvilket ansvar har rørinspektørfirmaet dersom det oppstår feil på et nyanlegg, eller rehabilitert anlegg, som hvis det hadde blitt rapportert riktig ville kunne medført at anlegget ikke ville blitt godkjent ved en eventuell overtakelse av byggherre uten at disse hadde blitt utbedret? Er svaret «hugget i stein» eller foreligger det slingringsmonn?
Les mer
okt 31, 2022 0

Lang levetid på ledningsnett med tredjepartskontroll

Rørinspeksjon Norge har arbeidet iherdig for en uavhengig tredjepartskontroll av nyanlegg. Motivasjonen, målet og fremdriften ble beskrevet på SSTTs NoDig-konferanse på båten fra Stockholm til Helsingfors, i forbindelse med den internasjonale NoDig-konferansen i oktober. Hovedinnholdet får du her.
Les mer
okt 18, 2022 0

Tett på: Lederen av Rørinspeksjonsgruppa

RINs faggruppe for rørinspeksjon ledes av Ståle Brodahl. I november er gruppen ansvarlig for et operatørkurs med videokamera på hovedledninger. Hva skjer på kurset, hvem er Ståle og hva får ham til å engasjere seg i RIN?
Les mer
okt 17, 2022 0

RINs råd for perfekt prosjektering

RIN er genuint opptatt av å legge til rette for drift og vedlikehold av ledningsnettet i et 100-årsperspektiv, og har laget en presentasjon med praktikernes tips og råd til konsulentene. Nylig delte RIN dette, via Teams, med prosjekterende hos Norconsult i en vannfag-lunsj.
Les mer
okt 14, 2022 0

Fire RIN-kurs, mye å lære!

Har du eller noen av dine noe å lære innen rørinspeksjon med videokamera på hovedledninger, spyling avløp på hovedledninger eller er dere på noen måte involvert innen stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg?
Les mer
okt 10, 2022 0

Drikkevann: Lovende resultat for lekkasjesøk

Det nasjonale Innovasjonsprosjektet Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett (LeakNor) er fortsatt i en tidlig fase, men deltakerne har allerede kommet i gang med å teste ut verktøy og metoder. En nylig workshop gav gode resultat, nå planlegges oppstarten av arbeidet med å utforme et beslutningsstøtteverktøy for kommunene.
Les mer