Aktuelt

apr 22, 2021 0

RIF klar med ny State of the Nation

Seks år etter forrige kartlegging har fageksperter  i Rådgivende Ingeniørers Forening igjen vurdert tilstanden og fremtidsutsiktene for den offentlige bygningsmassen og infrastrukturen i landet. Funnene er samlet i Rapporten State of the Nation – Norges tilstand 2021, som vil bli presentert i et webinar onsdag 28. april.
Les mer
apr 20, 2021 0

Stiller seg uforstående til generell motstand til rørfornying

-Det er trist å høre om slike tilfeller som daglig leder og rørleggermester i rørleggerfirmaet Rørlegger Sentralen AS i Oslo, Gunnar Ludvigsen beskriver i artikkelen «Beskylder rørfornyer for svindel og bedrag».
Les mer
apr 20, 2021 0

Beskylder rørfornyer for svindel og bedrag

- Det er skremmende er at flere og flere har latt seg overbevise om å få rehabilitert sine avløpsrør med rørfornying, hvor dette absolutt ikke skulle ha vært utført. Personlig er jeg motstander av rørfornying av avløpet, da det i de aller fleste tilfeller også er behov for å få lagt nytt vann-innlegg til huset.
Les mer
apr 19, 2021 0

Ukeslutt med RIN og SSTT: Fokus på sluttkontroll

Rørinspeksjon Norge (RIN) og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) inviterer fredag 30.april til sitt første digitale «Ukeslutt med RIN og SSTT» for alle interesserte i norsk vannbransje. Første tema blir om erfaringer rundt uavhengig sluttkontroll.
Les mer
apr 16, 2021 0

Lederskifte i INNVA

Etter seks år som daglig leder har Hans-Erik Maastad har valgt å si opp sin stilling i INNVA AS. Hans etterfølger er salgssjef Scott Reinhard som tar over 1. mai 2021. Hans-Erik Maastad vil fortsatt sitte i organisasjonens styre.
Les mer
apr 13, 2021 0

Kumspesialister uenig om kvalitetskrav

-Er vi den eneste kommune i Norge som forlanger IG kummer og rør i vår VA-norm på SP vann? Vi har nylig montert en standard spillvannskum til vår nye pumpestasjon på Hånes, og den lekker som en sil.
Les mer
mar 26, 2021 0

RIN og SSTT søker nettredaktør/journalist

Deltidsstilling som nettredaktør for Rørinspeksjon Norge og journalist for Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) er nå ledig. De to foreningene samarbeider om en felles medarbeider, og håper på god respons på annonsen som blir lagt ut på finn.no i tillegg til omtale her.
Les mer
mar 26, 2021 0

RIN + COWI i digital faglunsj

Hva bør prosjekterende ta hensyn til for å sikre at et VA-anlegg lar seg drifte og vedlikeholde på en god måte? Det var spørsmålet fagansvarlig for VA i avdeling VANN i COWI, Rune Myra, utfordret ledelsen i Rørinspeksjon Norge på under en digital faglunsj torsdag.
Les mer
mar 25, 2021 0

Inviterer til uformell digital møteplass for vannbransjen

Når de sosiale møteplassene med faglig påfyll er blitt borte vil Rørinspeksjon Norge (RIN) og den norske arbeidsgruppa i Scandianvian Society for Trenchless Technolgy (SSTT) invitere til en uformell digital møteplass.
Les mer