Aktuelt

feb 15, 2019 0

Lekkasjesøkere til Stockholm

Rørinspeksjon Norge gjentar suksessen fra 2017 og inviterer til kurs 1 i lekkasjekontroll og trasésøk ved Svenskt Vatten sitt testfelt på Sommerro utenfor Stockholm. Kurset arrangeres fra onsdag 22. til fredag 24. mai, og påmeldingsfristen er satt til 25.mars
Les mer
feb 15, 2019 0

Tok spranget fra teater til vannbransjen

Tromsø vann og avløp gikk ikke over bekken etter vann, men lot seg overbevise om at markeds- og informasjonssjefen ved Hålogaland Teater var rett kvinne for nyopprettet stilling som kommunikasjonsrådgiver.
Les mer
feb 13, 2019 0

Grønne utfordringer også for vannbransjen

Grønn vekst og grønt miljø ble løftet sterkt fram under Rørdagene 2019. Det var fjerde gang Pipelife Norge inviterte til fagdager for norsk rørbransje, i år med 140 deltakere på Lillestrøm, der hele verdikjeden var representert.
Les mer
feb 13, 2019 0

-Nå tenke nytt om ledningsnettet

Ved å etablere et trykkavløpssystem kan nye Lillestrøm kommunen spare 40 prosent, inkludert overvannshåndtering, sammenlignet med dagens metode for separering av offentlig ledningsnett. I dag koster det 20.000 kroner for hver eneste meter med separering, og dette er en så stor sum at byens ingeniører nå innser at de må tenke nytt.
Les mer
feb 07, 2019 0

Stor interesse for privatmarkedet

25 operatører fra store deler av Sør-Norge deltar nå på operatørkurset med fokus på private avløpsledninger og innvendig røropplegg. Rørinspeksjon Norge stiller med erfarne forelesere på et attraktivt kurs.
Les mer
feb 06, 2019 0

Kan lett bli handlingslammet

Oppgavene er så formidable at vi kan bli handlingslammet, sier lederen for kundeservice i Vann- og avløpsetaten i Tromsø kommune, Arne Christian Vangdal. Han sikter til at deler av det norske ledningsnettet er i forfall.
Les mer
feb 06, 2019 0

Småkommuner sliter med drikkevannet

Mattilsynet region Øst gjennomførte i fjor tilsyn med drift og kontroll av UV-anlegg ved totalt 265 vannverk. I 48 prosent av vannverkene ble det funnet brudd på regelverket. Det viser at spesielt de små kommunene har en stor utfordring.
Les mer
feb 05, 2019 0

Gamle vannledninger en helsetrussel

Utfordringene har aldri vært tydeligere enn nå, og det er en sterkere mobilisering for vann og avløpssektoren også fra myndighetenes side. Nå kommer også Folkehelseinstituttet på banen fordi instituttet mener det er store mørketall når det gjelder hvor mange som blir syke av å drikke vann fra springen.
Les mer
jan 31, 2019 0

RIN ønsker velkommen tilbake til Stavern

Rørinspeksjon Norge forbereder sitt 25-års jubileum, og nå er det klart at rørinspektørene vender tilbake til idylliske Stavern.  Datoene for årets jubileum, årsmøte og fagtreff er 14.-16.august.
Les mer