Oslo er vertsby for den store europeiske vannkonferansen i regi av International Water Assosiation

Europeisk vannkonferanse i Oslo

mar 03, 2014 0

Oslo kommune, ved Vann- og Avløpsetaten, arrangerer konferansen sammen med med International Water Assosiation, IWA, med støtte fra EWA –European Water Association og EUREAU. Det er ventet mer enn 200 deltakere fra hele Europa for å lære og la seg inspirere om det siste i bransjen.

Blant temaene kan nevnes klimatilpasning i urbane miljø, energi- og karbonnøytrale tjenester, innovasjon i vannbransjen, hvordan øke forbrukertillit, og til innovative anskaffelseskontrakter.

Fristen for tidlig påmelding gikk ut 28. februar.

Mer informasjon finnes på konferansens eget nettsted her.