Faggrupper

Spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger

Rørinspeksjonsgruppa
ledes av Ståle Brodahl. Vår viktigste oppgave er å bidra til at medlemmenes kompetanse holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs og opplæring i bruk av utstyr og tilhørende rapporteringsverktøy.  Vi arrangerer kurs rundt om i landet, og kontakt oss gjerne om kurstilbud. Vi har både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs i rørinspeksjon av hovedledninger.

Kursene tar for seg tekniske og praktiske forhold ved rørinspeksjon av trykkløse avløpssystemer (hovedledninger – kummer). Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon er også en viktig del av kursene. Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon.

Spylegruppa
Trond Alm er leder for fagområdet spyling. Gruppa jobber med et rapporteringsskjema for spyling, som blir ferdig i andre kvartal 2022.
Kursvirksomhet er en viktig del av vårt arbeid. Dette er viktig for å holde et høyt nivå. Vi ønsker å gi operatørene i RIN et godt grunnlag for å utføre en solid jobb. Vi som er i spylegruppa er også tilgjengelig for spørsmål og råd for våre medlemmer I løpet av 2022 skal vi prøve å ha skjema for sikkerjobb analyse til bruk for våre medlemmer Vi setter også stor pris på innspill av alle kategorier, enten det gjelder kurs eller aktuelle temaer for fagtreff.

Spyling og rørinspeksjon av private stikkledninger

Gruppa spyling og rørinspeksjon av private stikkledninger ledes av Peer-Christian Nordby.
Vårt hovedfokus er spyling og rørinspeksjon av stikkledninger og innomhus ledninger.
Vi arrangerer kurs rundt om i landet, og kontakt oss gjerne om kurstilbud. Trening i observasjon og rapportering av rørinspeksjon er  en viktig del av kursene. Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Rørinspeksjonsoperatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon.

Lekkasjekontroll og trasèsøk

Kenneth Skullerud er leder i faggruppa for Trasésøk og lekkasjekontroll.
Vann som unnslipper et rør under trykk avgir vibrasjoner som genererer lyd. Mye av utstyret for lekkasjesøking baserer seg derfor på å lokalisere lekkasjer ved lyd. Dette inkluderer marklyttere, ventillyttere, lydloggere og korrelatorer. Det er drøye 10 år siden Norge fikk de 38 første sertifiserte operatører innen lekkasjekontroll og trasésøk. Det var Rørinspeksjon Norge som sørget for at operatørene fikk et formelt operatørbevis etter å ha deltatt på to faglige kurs og i tillegg dokumentert minst ett års praksis. Kursvirksomhet og faglig oppdatering er de viktigste oppgavene for denne faggruppa. Ta gjerne kontakt for innspill eller ønske om kurs.

Tetthetsprøving og desinfisering

Stein Linholt er leder i RINs faggruppe for Tetthetsprøving og desinfisering (TD-gruppa).
RIN sin faggruppe har utarbeidet et nytt operatørkurs for utførende i trykkprøving, desinfisering og tetthetskontroll.  Da handler det om grundig opplæring i utstyret som faktisk brukes i dag. For å kunne bevise at ledningsanlegget er tett, må det utføres en profesjonell trykkontroll med godkjent utstyr. Her skal vi forholde oss til VA-norm og NS805. Trykkprøvingsutstyret skal sertifiseres hvert år. Først da foregår det det i korrekte former. En operatør med operatørbevis fra RIN er en trygghet for korrekt utførelse.
Ta gjerne kontakt med medlemmene i gruppa for innspill og aktuelle spørsmål.

Uavhengig tredjepartskontroll

Leder av faggruppe Uavhengig tredjepartskontroll er Morten Trevland. Sluttkontroll av rørinstallasjoner er viktig for at vi skal ha god vannforsyning her i landet. Rørinspeksjon Norge og SSTT har satt fokus på uavhengig sluttkontroll, også kalt tredjepartskontroll, i forbindelse med den nye nasjonale VA-normen, Norsk Vannstandard. Dette for å øke kvaliteten på det norske ledningsnettet, og dermed styrke troverdigheten for utførte oppgaver.
I Norsk Vannstandard fra Norsk Vann er også prosedyrer og metoder for trykkprøving og tetthetsprøving videreutviklet og kvalitetssikret. Ta gjerne kontakt med medlemmer i gruppa for innspill og forespørsler.