Faggrupper

Spyling og rørinspeksjon av kommunale hovedledninger

Kort beskrivning

Spyling og rørinspeksjon av private stikkledninger

Kort beskrivning

Lekkasjekontroll og trasèsøk

Kort beskrivning

Desinfisering og tetthetsprøving

Kort beskrivning

Uavhengig tredjepartskontroll

Kort beskrivning