Bildet: Med en kombinert rottefelle og rottesperre forhindrer man at rottene igjen dukker opp etter aksjonen med å fjerne dem.

Farlig liv for rotter og inspektører

nov 19, 2013 0

Rotteplage har vært et stort problem i kloakkrør i en rekke byer rundt om i verden. Spesielt i de store byene er det tusenvis av rotter som lever i kloakken og som kan dukke opp på sykehus, skoler og andre offentlige eller private boliger.

Det danske firmaet Wisecon har patentert en rottefelle som plasseres direkte i kloakkrøret. I tilknytning til dette er det også utviklet et infrarødt kamera som registrerer hvor rottene befinner seg i kloakksystemet. Kameraet benyttes før og etter selve rottebekjempelsen, og gir dermed brukerne et klart bilde av situasjonen i nettet. Kamerat sender ut infrarødt lys og starter automatisk opptak ved bevegelser i kummer. Minnekortet holder i tre døgn.

 

Kraftig våpen

Den nye rottefellen er tatt i bruk i de fleste av Danmarks 96 kommuner, og ble i 2011 kåret til årets produktnyhet under den store landbruksmessa i Herning, og fikk dermed en flying start.
Når rottens bevegelse og kroppsvarme registres blir selve rottefellen aktivert.  Fellen skyter ut en klase med små spyd som knekker rottens knokler, og den blir dermed avlivet hurtig og smertefritt og skyldes ut med kloakkvannet. Spydene trekker seg automatisk inn i fellen igjen, klar for nye angrep. I løpet av 10-12 dagers aksjon skal rotteplagen være avsluttet i et lokalt område som eksempelvis skole eller sykehus. Dette fordi man monterer fellen på stadig nye strategiske møtepunkter for kloakkrørene og ender til slutt i sentrum av ledningsnettet, med rottefrie stikkledninger. Med en kombinert rottefelle og rottesperre forhindrer man at rottene igjen dukker opp langt ute i systemet.

Rottefritt sykehus

På referanselista står blant annet Amager Hospital og et borettslag i Kolding, som nå er rottefri etter sine aksjoner.
Aarhus universitet har testet utstyret og skriver i sin rapport at rottefellen er meget effektiv ved at den i tillegg til å ta livet av rotter i kloakkrørene også fungerer som en rottesperre når den er satt opp etter forskriftene. Den er dermed godkjent av det danske Skadedyrlaboratoriet.

Det handler først og fremst om å oppnå et rottefritt miljø, men i tillegg også oppnå besparelser i framtidig renovering av avløpsnettet, mener produsenten.

Se video her (om du tør) http://www.youtube.com/watch?v=EeFJv_ZfHAA