Fordeler

Hvorfor være medlem i RIN?

– Stort faglig nettverk

– Erfaringsutveksling med andre medlemmer på kurs / fagtreff

– Reduserte priser ved deltakelse på kurs / fagtreff

– Stemmerett på årsmøtet