Fine dager med årsmøte og fagtreff i Stavanger. Her ses en lydhør gjeng under paralellen til gruppa for Tetthetsprøving og desinfisering. Foto: Martina Bergh Svedahl.

Foredrag og årsmøtepapirer på medlemssidene

sep 10, 2018 0

Det ble et innholdsrikt og flott årsmøte for RIN på Forus utenfor Stavanger. Tilbakemeldingene fra samlingen med årsmøte og fagdager har vært positive, og vi tror de aller fleste var godt fornøyd med utbyttet.

Sekretariatet har nå lagt ut årsmøtepapirer, foredrag og artikler knyttet til årsmøtet: Disse finner du her https://www.rin-norge.no/membership-login/avholdte-kurs-2/arsmoter/2018-2/Vi presiserer at du må trykke på fanen «Avholdte kurs og fagtreff» + 2018-mappen for å komme til dokumentene. Flere av foredragene måtte komprimeres, men ønskes bedre kvalitet på vedleggene som lastes ned, så ta kontakt på post@rin-norge.no.

Det ble ikke fattet vedtak om hvor neste årsmøte skal legges, men evalueringen viser at mange har gitt sin stemme til Stavern. Neste år har Rørinspeksjon Norge 25 års jubileum, dette må planlegges og feires, meld deg veldig gjerne til festkommitéen på post@rin-norge.no!