Har du meldt deg på fagtreffet?

okt 15, 2014 0

Det er en tradisjonen at Norsk Vann arrangerer fagtreffuke i slutten av oktober. Dette blir over to dager med til sammen fem paralleller. Her settes det fokus på aktuelle faglige problemstillinger. Hovedtema og den råde tråden gjennom disse dagene er ledningsnett.

Fagtreff er et samarbeid med SSTT og RIN. På dag to arrangerer de en egen parallell for ledningsnettfornyelse. Først stiller RIN «diagnosen» på ditt nett, deretter viser SSTT hvilke «tiltak» du kan benytte for å få pasienten frisk.

Følgende tema er på programmet:
– Vannforsyning og brannvann (dag 1)
– Avløp; endrede krav og drift av ledningsnettet (dag1)
– Vannforskriften, slam og fosfor (dag2 )
– Modellering av ledningsnett (dag 2)
– Ledningsnettfornyelse og kontroll (dag 2) (SSTT og RIN)

Her er programmet. Sjekk om det er ledige plasser:

Program Norsk Vanns fagtreff