Innføring av foring og bruk av LED-lys til herding for første gang i Norge i går. Per Aarsleff AS sto for jobben i Drammen.

Herding med LED-lampe

mai 28, 2013 0

Installasjonen ble utført på en 13 m lang privat stikkledning i Drammen, fra en privat stake-/spylekum og opp mot en enebolig i forholdsvis bratt terreng. Strømpen av filt ble vrengt inn i røret ved hjelp av luft, deretter ble en inner-strømpe vrengt inn på tilsvarende måte. Den innvendige strømpen ble fylt med luft og en LED-lampe samt rørinspeksjonskamera ble ført inn. LED-lampen tar svært liten plass og herdet aktuelt strekk med en hastighet på ca 60 meter i timen.