Ikke glem rørinspeksjonen i den nasjonale dugnaden

feb 08, 2017 0

-Digitalt verktøy for VA-forvaltning er sikkert et godt hjelpemiddel for å utføre ledningsfornyelse på riktig sted til riktig tid, men den er også avhengig av riktig rørinspeksjon på hele VA-nettet både kommunalt og privat. 

Det mener Arnt Olav Holm, som har lang fartstid i RIN og spesielt innen lekkasjekontroll.
Norsk Vann på Gardermoen 7.-8.februar skriver han:
-Det viktigste er kanskje og kunne vite hvordan infrastrukturen vil belaste VA-grøfta om 100 år. Hvis vi skal opprettholde 100 års levetid på et VA-anlegg, noe mange kommuner har gått ut med, må vi fokusere på kunnskaper fra materialleverandører. Vi må også hente inn og synliggjøre VA-anlegg som har blitt utført med 100 års kvalitet innen riktig materialvalg og utførelse.

-eks. alle anboringer i kum, rør i rør på stikkledninger til boliger
-bruk av beskyttelse/varerør på hovedledninger, NoDig på riktig sted
-tilrettelegging for inspeksjon og vedlikehold i 100 år, utførelse av kummer, osv.

Vi har i dag høy kvalitet
både på VA-materiell og den praktiske utførselen. Det er opp til kommune-Norge å bruke sin besluttsomhet og bestiller-krav på kvalitet og riktige metoder. Det vil i noen tilfeller koste mer, men i et lenger perseptiv vil det være lønnsomt. Paragraf 6 i drikkevannsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2017 vil også være en kjempeviktig faktor for at kommunens ledningsnett har høy kvalitet og dermed best mulig sikkerhet i fremtiden.

«Vellykkede VA- anleggsbank
Jeg tror det ville være til stor hjelp hvis vi kunne etablert en  «Vellykkede VA- anleggsbank» et oppslagsted for «hele VA-folket» . Dette vil være et viktig redskap for oppdragsgiver – konsulenter – entreprenører/ utfører dersom alle får tilgang til denne banken.  Denne plattformen kan gjerne ligge hos DiVA – RIN eller Norsk Vann. Det er, – og det kommer til å bli viktig å samkjøre teori og praktisk arbeid.

Jeg håper også at Innovasjon Norge og Kunnskapsdepartementet blir overbevist om nødvendigheten av etableringen av et kompetansesenter ved NMBU. Dette vil bli et VA-kraftsenter som vil gi positive ringvirkninger ut i andre bransjer også, ikke bare VA- Norge. Lykke til!